Om Rådmand Davids Hus

RÅDMAND DAVIDS HUS er et af de oprindelige gamle Helsingørhuse opført i 1694 af Rasmus David Mellvin. Huset er usædvanligt velbevaret med mange originale detaljer.

Selv om det er svært at forestille sig i dag, lå huset dengang ned til strandkanten – og under kældergulvet er der fundet rester af svært drivtømmer, som formentlig stammer fra Chr. IV’s lappegrundsfort nord for Kronborg.

Rasmus David Mellvin var søn af en skotsk indvandrer, og det er derfor ikke uden en vis ironi, at der også er fundet et par af de kanonkugler, som den engelske flåde afskød mod byen, da den passerede forbi i 1807 efter at have bombarderet København og bortført den danske flåde.